Teoria del coneixement (2ª ed.)
Publicacions de la Universitat de València
Product ID: 51445
Product SKU: 51445
New In stock />
Teoria del coneixement (2ª ed.)
Ambiente Seguro Ambiente Seguro

Teoria del coneixement (2ª ed.)

Marca: Publicacions de la Universitat de València Referência: 9788437057361

Carregando...
 
Simulador de Frete
- Calcular frete


 
El conreu sistemàtic de problemes relatius al coneixement humà és una característica substantiva del pensament modern. Tanmateix, històricament, la tradició filosòfica a les universitats espanyoles sha mostrat molt deficitària en aquest camp. La introducció de lepistemologia moderna, i de la modernitat en general, en el pensament espanyol ha estat un procés complex i ple dentrebancs. A partir dels anys setanta del segle XX es va iniciar, però, un període de renovació molt intens que va canviar radicalment el panorama. En làmbit de la teoria del coneixement, laportació de Josep Lluís Blasco hi va ser de les més destacades. En aquest llibre sofereix una aproximació sistemàtica als problemes filosòfics que planteja el coneixement humà. Dividit en cinc grans apartats que recullen els temes més importants de lepistemologia actual -mètode, definició i possibilitats de coneixement, justificació, base empírica del coneixement i relació entre semàntica i epistemologia-, sadreça als estudiants de làmbit de les humanitats, però també de les ciències bàsiques i, més enllà, a un públic general interessat en els problemes epistemològics.

Deixe seu comentário e sua avaliação- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

    Receba descontos especiais e ofertas exclusivas em seu e-mail